top of page

HBB ügyrend

A Helyi Bíráló Bizottság ügyrendje


A Terület,- és Településfejlesztési Operatív Program a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 71.-72. § bekezdésével összhangban, a közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási rendszerben meghirdetett helyi felhívások alapján beérkező támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében az Esztergomi Helyi Közösség helyi akciócsoport (a továbbiakban HACS) helyi bíráló bizottságot (a továbbiakban HBB) hoz létre.

 

A HBB feladata javaslattétel a HACS vezetője számára a HACS munkaszervezete által a HBB elé terjesztett helyi támogatási kérelmek elutasítására vagy támogatására.


A Rendelet 72. § (9) pontja szerint a HBB összehívását, működését, tagjait a helyi akciócsoport által kiadott ügyrendben kell meghatározni.
 

A HBB munkája során a jelen - IH által jóváhagyott - Ügyrend szerint jár el.

bottom of page