top of page

CLLD program tartalma

A Helyi Közösségvezérelt Fejlesztések (angol rövidítéssel CLLD) célja:


A CLLD  keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. Újuljanak meg, több funkciót betöltve a városi közösségi terek és teljenek meg hasznos és értékes közösségi programokkal.

A CLLD eszköztől várt eredmények:

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

  • az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;

  • a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);

  • a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;

  • a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;

  • innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

kép4.jpg
bottom of page