Tájékoztatók és fórumok

Az Esztergomi Közösség munkaszervezetének városi

CLLD tájékoztatói tevékenysége

2018. december végén, a HKFS stratégia elfogadásával indulhatott el hivatalosan az Esztergomi Közösség CLLD programja, melyet a legszélesebb nyilvánosság bevonásával kezdtünk el. A város összes civil szervezete, oktatási és kulturális, vallási intézménye és vállalkozói is meghívást kaptak az első tájékoztatóra.

2019. február 6. és február 20.

Tájékoztató fórum a „Közösségerősítő akciók és programok szervezése Esztergom területén” című 099-1 kiírás ismertetésére

A két alkalmon100 érdeklődő szervezet vett részt és ismerte meg a CLLD programot, valamint az első kiírás tartalmát és megpályázásának feltételeit.

A további tájékoztatóinkat és fórumainkat annak érdekében szerveztük , hogy a beadandó pályázatok a lehető legjobban megvalósítsák a Helyi Közösségfejlesztési Stratégiát a városi pályázati keret felhasználásával.

2019. március 25. és április 1.

Célcsoport találkozó – egyeztető fórum

A pályázatokat beadó szervezetek témáinak egyeztetése történt meg ezen a fórumon, ahol értékes kapcsolódások, témánkénti lehatárolódások, partnerkapcsolatok épültek be a pályázatokba.

2019. április 23.

1. szakmai fórum A CLLD pályázati költségvetés készítés gyakorlati kérdéseiről címmel

Az első pályázatot beadók számára, a költségvetéseik pontosítására szolgált a Széchenyi Programiroda munkatársainak tájékoztatója és a kérdésekre nyújtott gyakorlati útmutatásai.

2019. szeptember 16.

Tájékoztató fórumAz esztergomi közösséget erősítő, városon kívüli együttműködések” című 099-3 kiírás ismertetésére

Az Esztergomon kívüli kapcsolatépítésre irányuló kiírás tartalma és megpályázásának feltételei kerültek bemutatásra nagyszámú érdeklődő jelenlétében.

2019. szeptember 17.

Tájékoztató fórum a „Közösségfejlesztési igényeken alapuló térhasználat feltételeinek megteremtése” című 099-2 kiírás ismertetésére

A városi közösségi terek fejlesztésére irányuló kiírás tartalma és megpályázásának feltételei kerültek ismertetésre nagyszámú érdeklődő jelenlétében.

2019. október 24.

2. szakmai fórum További teendők a pályázattal - a beadott CLLD pályázatok feltöltése a pályázati felületre címmel

A helyileg támogatott pályázók számára, a pályázataik elektronikus feltöltésének módját ismertették a Széchenyi Programiroda munkatársai, a kérdésekre nyújtott gyakorlati online bemutatóval.

2020. február 28. és március 10.

3. szakmai fórum Likviditástervezés és teendők a támogatói döntéstől az első mérföldkőig címmel

A pályázatokat beadók számára, a pénzügyi ráfordítások megvalósítási időszakra történő helyes megtervezésére szolgált a Széchenyi Programiroda munkatársainak tájékoztatója és a kérdésekre nyújtott gyakorlati példái.

Tájékoztatók és fórumok
.pdf
Download PDF • 101KB

10 views0 comments

Recent Posts

See All

2022. október 9.-ig tart a projektünk!

Változott az Esztergomi Közösség CLLD projektjének záró időpontja. A 2018-as induláskor 2021. májusáig tervezett Esztergomi CLLD projekt időtartamát 58 hónapra bővítette ki a Helyi AkcióCsoport, 2022.