SAJTÓKÖZLEMÉNY

Frissítve: 2020. máj. 11.

Kedvezményezett neve: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft.

Projekt címe: Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítása Esztergom városában

Támogatás összege: 40 millió

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezése: 2021.08.04.

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00099


Sajtóközlemény


2017. december 7-én a Magyar Államkincstár Központja örömmel értesítette szervezetünket, hogy a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2017-00099 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket támogatásban részesítette.


Támogatási összeg: 40 000 000 Ft


Az Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján a támogatási összeget a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósításának érdekében a Helyi Akciócsoport (HACS) és a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerveztünk működésére lehet fordítani.

A támogatás által elősegíthető a HKFS-ben bemutatott stratégiai célok megvalósulása.


A projekt során megvalósítható tevékenységek:

  • helyi fejlesztési stratégia elkészítése a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása

  • közösségvezérelt helyi közösségi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása, ezen belül: kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA), helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA)

  • HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése

  • konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása, lakossági, vállalkozói, civil fórumok, meghallgatások, stb. a helyi közösségszervezési tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyek keretében a stratégia tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik meg

  • a helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs és igazgatási tevékenység, valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációs tevékenységek) megvalósítása

  • nyilvánosság biztosítása

  • a HACS együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása, az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs és igazgatási tevékenység, az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek, valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek segítése


A stratégia megalkotásával párhuzamosan épült fel az Esztergomi Helyi Közösség szervezete is. A 12 tagú konzorciumot öt közszféra szervezet, öt non-profit szervezet és két vállalkozás alapította. A tagok a pályázati Felhívásnak megfelelően a stratégia megvalósításához szükséges források elnyerése és céljainak megvalósítása érdekében 2016. május 30-án Együttműködési megállapodást írtak alá az összesen 400 millió forintos támogatási összeg igénybevételére.


44 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

2022. augusztus 30. határidőig várja az Esztergomi Közösség Helyi Akciócsoportja a HKFS stratégia megvalósítását elősegítő pályázatokat az Adattár Mellékletekből letölthető 099-2 kiírás alapján. Továb

2022. július 22. határidőig várja az Esztergomi Közösség Helyi Akciócsoportja a HKFS stratégia megvalósítását elősegítő pályázatokat az Adattár Mellékletekből letölthető 099-1 és 099-3 kiírások alapjá

Változott az Esztergomi Közösség CLLD projektjének záró időpontja. A 2018-as induláskor 2021. májusáig tervezett Esztergomi CLLD projekt időtartamát 58 hónapra bővítette ki a Helyi AkcióCsoport, 2022.