Egy éve került első városi bemutatásra az Esztergomi Közösségi CLLD pályázati program

A városban egyre több helyen hallani már a CLLD szót és az Esztergomi Közösség fogalmát, bár még csak idén fognak beindulni a CLLD programot megvalósító projektek. Számos ígéretes közösségi tér fejlesztés és izgalmas Esztergomi Közösségi városi programok indulnak el hamarosan közvetlen környezetünkben. De milyen alapon működik ez? A pályázatokat beadó esztergomi civil szervezetek, vállalkozások, intézmények már tudják, de a bevont partnerek és a részt vevő esztergomi közönség még csak most ismerheti meg a tartalmát. Az Esztergomi Közösségvezérelt Helyi Fejlesztések (CLLD) Európai Uniós pályázat egy 400 millió Ft-os keret, melyet Esztergom Város Önkormányzata nyitott meg a város közösségeinek. Mint konzorciumvezető, a 17 esztergomi szervezetet tömörítő Esztergomi Közösség Helyi Akciócsoportját (HACS) irányítja a pályázat keretében elkészített helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) megvalósítására. Az Esztergomi CLLD programot a Művelődés Házához kapcsolódó HACS munkaszervezete koordinálja és működteti. Esztergomi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek 56 pályázatot adtak be a CLLD városi keretre a tavaly februári városi tájékoztatók óta. Az Esztergomi Közösségi programok szervezésére, beadott pályázatok a város értékeinek megjelenítésére, a helyi fiatalok és hátrányos helyzetű csoportok megerősítésére, valamint a városi önszerveződések és helyi önfenntartás elősegítésére irányulnak. Ugyanezen témákra vonatkoznak a városon kívüli együttműködések kialakítására és ápolására benyújtott pályázatok. A nyílt és zárt kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére is több értékes pályázat érkezett. A pályázatok értékelése, bírálata és megvalósításuk elősegítése többszereplős folyamat. A pályázók tájékoztatását, koordinálását és segítését heti három nap, három városi ügyfélszolgálati ponton végzi a HACS munkaszervezete, ahol a pályázók és a CLLD programban résztvevők elektronikus irodai környezet, projektort, laptopot és más mobil eszközöket, WIFI-t is használhatnak térítésmentesen.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Újra lehet pályázni a TOP-7.1.1-16-H 099-3

Újra lehet pályázni a TOP-7.1.1-16-H 099-3 számú „Az esztergomi közösséget erősítő, városon kívüli együttműködések” című felhívásra Támogatható tevékenységek: Partnerségépítés támogatása, regionális,

Újra lehet pályázni a TOP-7.1.1-16-H 099-1

Újra lehet pályázni a TOP-7.1.1-16-H 099-1 számú „Közösségerősítő akciók és programok szervezése Esztergom területén” című CLLD helyi felhívás „D” akcióterületére Támogatható tevékenységek: A városi s

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kedvezményezett neve: A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. Projekt címe: Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítása Esztergom városában Támogatás összege: 40 millió Támogatás mértéke: 100

© 2019 ANDONISTUDIO | 0670 4427052

  • Facebook - Grey Circle